Rian

Uit Rian se Pen

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”
Johannes 20:21
 
 “Church is not simply a building or a formal community meeting, it is who we are – a people who have been formed out of a direct encounter with God in Jesus Christ.”
Alan Hirsch
 

Na Jesus se dood en opstanding was die dissipels in “unchartered territory”. Hulle hele verstaan van Jesus en wat dit beteken om Hom te volg het verander. Alles waaroor Jesus met hulle gepraat het en hulle geleer het, het skielik geskuif, want dit was nou in hulle hande en hulle moes dit wat hulle geglo het, begin leef, of in ander woorde hulle volle lewens volledig daarop begin bou. Dit is altyd wat dit beteken om Jesus te volg. Want dit wat Jesus begin het was bedoel om ons hele lewens te raak.
Kerk was nooit bedoel vir Sondae nie.  Kerk was nooit bedoel net vir hierdie handjievol eenvoudige volgelinge nie. Die beweging wat Jesus begin het was bedoel om ‘n ontembare, voortdurend groeiende rewolusionêre impak te hê wat die wêreld sou verander.
Is ons nog deel van hierdie beweging?
Is jou geloof in Jesus ontembaar, voortdurend groeiend?
Verander dit jou lewe en die lewe van elkeen met wie jou paaie kruis?
Of met ander woorde:  Is jy nog kerk?
 
Hierdie is moeilike vrae wat ons eerlik oor moet wees.  Ons kom uit ‘n pandemie-tyd wat ook ‘n impak het op ons verstaan van kerk. Die potensiaal van tegnologie het gemaak dat ons op enige tyd en plek kon kerk kyk. Mense is bereik en ons kon connect met vriende en familie op baie plekke in die wêreld. Maar kerk is meer as dit en ons sal na hierdie pandemie nuut moet leer oor wie en hoe hierdie beweiging lyk en wat dit beteken om deel te wees van hierdie Jesus-movement, wat kerk is.
 
Ek wil jou uitnooi om saam met my op hierdie journey te gaan. Ons tema vir die volgende 2 maande is Reaching Out – ek is 100% oortuig dat die toekoms van Christenskap opgesluit lê in die gedagte dat ons ‘n “people movement” moet word, mense wat dapper genoeg is om Jesus te volg –  ons het mos vir 12 weke uit Markus geleer hoe en wie Hy was. Elke Christen is klaar deur die Here gestuur – want as Jesus aan sy dissipels verskyn nadat Hy opgestaan het, sê Hy baie duidelik: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle!” Om gestuur te wees is nie iets ekstra bedoel vir sendelinge in ander lande nie – as jy Jesus wil volg, dan is daar nie ‘n ander pad nie.
Een van die sleutels van gestuur-wees, is om te verstaan dat die Here klaar daar is waarheen ons oppad is, in ons huise en werke, reeds aan’t werk in die wêreld. Die vraag is of jy Hom gaan join?

 

Ons beplanning vir Mei 2022

Jy kan ons preke kyk op FacebookYoutube en ons website.

1 Mei (Sondag) 09:30 - Sitkamer Kerk 

8 Mei (Sondag) 09:30 - Erediens - David Game College - Reaching Out – week 1:  Moving out – ons is almal gestuur!


9 Mei (Maandag) - 20:00 - Mondays Matter (volg die link)  - dit is ‘n saampraat vir alle mans, enige man is welkom om ons te join:  Ons praat en bid mannegoed!

15 Mei (Sondag) 09:30 - Sitkamer Kerk 

22 Mei (Sondag) 09:30 - Erediens - David Game College - Reaching Out – week 2: Moving In – waarheen stuur die Here jou?
 
29 Mei (Sondag) 09:30 - Sitkamer Kerk 

Sondag 5 Junie - Wyksbyeenkoms Suidwes Londen 10:00 – ons kuier saam met lidmate in die suidweste, almal is welkom!  Merk solank hierdie datum op julle kalenders!!

 
As jy oor enige iets onseker is, kontak ons by info@sagemeente.com

 

 

Groete in Christus
Rian