RianSteyn
Uit Rian se Pen

Eerskomende Sondag 26 November is die einde van ‘n seisoen in die storie van SA Gemeente Londen. Dit is ons laaste erediens in City Temple. (Vir dié van julle wat nog nie weet nie: Die gedeelte waar ons kerkhou – onderste twee vloere – is verkoop aan ‘n hotelgroep.
Baie van ons neem baie goeie herinneringe saam met ons en ons wil jou uitnooi om vir oulaas saam met ons te kom kerkhou in City Temple. Ons wil graag Sondag moeite doen, terugkyk en vir die Here dankie sê vir die pad wat Hy tot hiertoe met die gemeente geloop het.
 
En dan begin die volgende seisoen met ons eerste erediens, ons Kerssangdiens op Sondag 3 Desember, by David Game College, EC3N 2ET  Ons is baie opgewonde oor hierdie nuwe pad waarop die Here ons vat. Ons het lank gebid vir ‘n nuwe erediens-plek en glo dat die Here op hierdie manier voorsien het!  Ons Kerssangdienste is altyd baie spesiaal en ons wil julle uitnooi na hierdie jaar se diens op Sondag 3 Desember 09:30 by David Game College. (Dit sal help as julle bietjie vroeer kom, net om julleself te orienteer oor die area en hoe om te ry en waar om stil te hou.)

Ons ondersteun vanjaar met ons Kerssangdiens die Charity Loving by Giving – ‘n aksie van Norwich Gemeente wat “survival kits-rugsakke” pak vir mense wat uit die tronk uit kom en vir mense op die straat. Bring asseblief toiletware, warm klere, serpe, handskoene, musse. Ek wil graag elke huishouding uitdaag om te gee en so ‘n praktiese verskil te maak in die lewe van iemand.
 
Met al hierdie groot skuiwe en die verandering bly ons diepste oortuiging dat God die laaste sê het oor ons lewens en dat Hy goed is (Gen 1:31), dat Hy sal voorsien (Gen 22:8), dat Hy vir ons lewe wil gee (Deut 30:19) en ons steeds uitdaag om ‘n verskil in die wêreld te maak (Matt 28:19).
 
Sien jou Sondag! En volgende Sondag!

 

Groete in Christus
Rian Steyn