RianSteyn

Uit Rian se Pen

“The one fixed pole in all the bewildering confusion is the faithfulness and dependability of God.”
Herman Thielicke
 
Hierdie afgelope maand het baie van julle vir 40 dae saam gebid. Dankie daarvoor. Dit was en is die heel tyd my gebed dat julle die Here nuut sal raaksien en julle verhouding met Hom dieper sal groei, want op die einde van die dag is ek as ek bid, baie naby aan die Here.
 
Herman Thielicke was ‘n Duitse predikant in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. Hy het sy werk by die Universiteit verloor (omdat hy nie Hitler wou ondersteun nie), sy kerk in Stuttgart en sy eie huis, asook groot dele van sy stad is plat gebom, hy het baie dae niks kos gehad om vir sy kinders te gee nie - hy vertel hoe hy eendag by die huis kom en sy honger kinders was besig om prente van kos te lek!  En elke Sondag moes hy ‘n boodskap van hoop vir sy gemeente gebring. Hy het geglo dat God se getrouheid (faithfulness) nooit sal ophou nie, maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie en hoe swaar dit gaan nie. Hy het geglo dat God nog nie klaar is nie, nie met ons en nie met sy wêreld nie.
 
En dit is een van die hoofredes waarom ek sal aanhou bid. Hierdie verhouding wat ek met God het is vir Hom belangrik en as ek bid kom ek naby aan Hom en al is my woorde verkeerd en deurmekaar en meestal meer gefokus op my onmiddelike nood en behoeftes, bring dit my soos Jakob op ‘n plek waar ek kan ontdek “God is ook hier en ek het dit nie geweet nie.” (Gen 28:16)
Daarom wil ek julle aanmoedig om aan te hou om te bid – want God is hier, Hy weet en Hy kan, want Hy is ‘n goeie God wat altyd die een konstante sal bly.
 

Ons beplanning vir Julie 2019:


Vrydag 5 - Sondag 7 Julie: Gemeente kamp - Hier is al die inligting
Sondag 14 Julie: Normale erediens met Sondagskool afsluiting  - David Game College
                                        Sondagskool begin weer 8 September

Sondag 21 Julie: Normale erediens - David Game College
Sondag 28 Julie: Normale erediens - David Game College

GEMEENTEKAMP:
5-7 Julie by Kingsdown, Dover
Ons gemeentekamp is vanjaar ‘n kuierkamp waar ons moeite wil doen om mekaar beter te leer ken en saam te eet en te kuier. Ons gaan nie formele werksessies hê nie, maar ons gaan saam Bybelstudie hou en tyd maak vir saambid en saam-gesels.
Meer inligting oor die kamp is hier beskikbaar.

Ander belangrike datums vir jou dagboek

IDENTITEIT IN CHRISTUS – WERKSDAG – Sondag 8 September
‘n Eendag seminaar om jou identiteit in Christus nuut te ontdek saam met Mac en Naudine Adaïmi.  Dit gaan ‘n voldag seminaar wees, so hou die hele Sondag oop.  Daar gaan kindersorg wees en kos word voorsien. Koste £10 pp
 
Op Saterdagoggend 7 September beplan ons ‘n ouerleidings-geleentheid wat Naudine vir ons gaan aanbied. Plek en koste sal later gefinaliseer word.
 
Ek wil jou ook graag uitnooi om enige tyd ons te kontak by info@sagemeente.com of direk by rian@sagemeente.com as jy oor enige iets onseker is.
 
Baie van julle vertrek met vakansie deur die loop van die maand. Mag dit vir julle ‘n goeie tyd van rus wees saam met julle mense.
 
Groete in Christus
Rian