Uit Rian se Pen
Gemeentebrief Desember 2022

 
Maar jy Bethlehem-Efrata, jy is klein onder die famlies in Juda,
maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort
en Hy sal in Israel regeer.
Miga 5:1
 
Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodus.
Matteus 2:1
 

Kerstyd is magic!  Dit is daardie tyd van die jaar wanneer ons moeite doen om ons huise te versier en mooi te maak, presente en kuiers en spyskaarte word beplan, liggies word uitgehaal en opgehang saam met ou en nuwe versierings.  Kerstyd is magic!
Maar ons is ook al gewoond aan Kersfees en baie maklik kan dit wees dat die wonder of magic of betekenis daarvan al verdof het. Ons ken die stories en weet van die skaapwagters en engele, van Josef en Maria en baba Jesus wat in Bethlehem gebore word. Min daarvan is vir ons nuwe nuus.
 
Net na Jesus se geboorte het daar wyse manne in Jerusalem aangekom opsoek na die nuwe koning wat gebore is.  En koning Herodus het die kerk-leiers van sy tyd geroep en gevra of hulle iets hiervan weet!  Hoe kon die kerkleiers dit mis, wonder ons! Want hulle het baie gou met ‘n antwoord na Herodus gekom dat die profete (Miga 5:1) duidelik sê dat die beloofde Messias in Bethlehem gebore sal word. Hulle het geweet!  Hulle het die storie en die voorspellings en beloftes goed geken! Maar nie een van hulle doen die moeite om die 5 myl van Jerusalem na Bethlehem te reis om die Messias te gaan soek nie!  Hier is Hy wat alles wat hulle al vir baie lank glo kom waar maak en hulle doen niks. They knew it and did nothing!
 
Kerstyd is magic! Veronderstel om te wees, want Jesus is gebore om ons te red en ons kan dit mis as ons vergeet dat die eintlike fokus Jesus is - wat mens word om ons te red. Ons weet die magic van Kersfees is nie die versierings, of die kuiers of selfs die stories nie.  Ons weet dit gaan oor Jesus wat aarde toe kom. Gaan soek Hom weer hierdie jaar, dit is nie ‘n ou storie nie, dis nuwe goeie nuus.  Daarin lê die eintlike magic van Kersfees!
 
Vanaf 1 Desember is daar vir elke dag tot Kersfees ‘n advent-boodskap met ‘n opdrag en gebed op ons webblad. Julle sal dit kry by www.sagemeente.com/londen

Ons beplanning vir Desember 2022:
 
Jy kan ons preke kyk op FacebookYoutube en ons website.

Sondag 4 Desember – Sitkamerkerk 09:30 op Facebook en ons webblad.
Maandag 5 DesemberMondays Matter 20:00, (volg die link– dit is ‘n saampraat vir alle mans, enige man is welkom om ons te join:  Ons praat en bid mannegoed!
Saterdag 10 Desember
               
Ons gaan regmaak vir die Kerssangdiens en ons het soveel as moontlike hande nodig om
                te kom help versier en regmaak.
 
                Ons is van 10:00 Saterdagoggend by Michael Faraday School – kom help asseblief!!

 Sondag 11 Desember – KERSSANGDIENS – Michael Faraday School 09:30.   
                      Portland Street, SE17 2HR
               Elkeen bring ‘n bordjie sout en soet eetgoed saam vir lekker saamkuier na die diens.
 Sondag 18 Desember – Sitkamerkerk 09:30 op Facebook en ons webblad.
 Sondag 25 Desember – Sitkamerkerk 09:30 op Facebook en ons webblad
               Daar is nie ‘n Kersdiens in die skool nie. ‘n Kort Kersboodskap sal aanlyn uitgaan.
 Sondag 1 Januarie 2024 - Sitkamerkerk 09:30 op Facebook en ons webblad
 
Aangeheg is ons Sondagskoolbrief vir die maand.
 
As jy oor enige iets onseker is, kontak ons by info@sagemeente.com
 
Groete in Christus
Rian