RianSteyn
Uit Rian se Pen


Jakobus 2:17 sê: “So gaan dit ook met geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.
Geloof is veronderstel om geleef te word, anders gaan dit dood! Dit help nie ons sê net dat ons glo, maar dit is nie die eerste wat in ons koppe en harte opkom as die lewe ons challenge nie.  Ons kry elke dag soveel geleenthede om God te vertrou, want dit is wat dit is om te glo – om God te vertou met elke situasie, elke gesprek, elke gedagte, elke mens, elke dag.
 
Ons gaan in Juliemaand die boek Jakobus saam lees.  As ek sê dat ek glo, moet dit oorgaan in ‘n doelbewuste manier van lewe. Geloof moet geleef word. Hierdie uitdaging geld vir elke moontlike situasie elke dag in ons lewens, maak nie saak wat dit is nie – hoe ons besproewings en versoekings hanteer (Jak 1), hoe ons met mense besig is (Jak 2), hoe ons praat en dink (Jak 3, 4) en hoe ons in ons godsdiens en geloof volhard (Jak 5). Jakobus 5:16 sê: “Die gebed van’n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.”
 

Vir jou dagboek:

Maandag 2 JulieMondays Matter vir mans:  18:30 by CitizenM, Tower Bridge
Sondag 8 Julie – normale erediens en Sondagskool - David Game College.
                                      Piekniek in die Park na die erediens – elkeen bring ‘n piekniekmandjie vir ‘n lekker saamkuier.
Sondag 15 Julie – Sondagskool afsluiting – vir alle kinders - David Game College.  
Vrydag 20 Julie – Skool sluit vir Somer vakansie
Sondag 22 Julie – normale erediens (Geen Sondagskool) - David Game College
Sondag 5 Augustus – Geen erediens

Ons beplan ‘n huwelikseminaar, A Day Together, op Sondag 7 Oktober 2018. Kry hier meer inligting.
Maak nou al die datum vas en skryf in. So kan julle die koste vir die dag versprei oor die jaar.
 
My gebed vir jou vir Juliemaand is dat jou geloof uitgedaag sal word!

Groete in Christus
Rian Steyn