RianSteyn

Uit Rian se Pen

 

“Most of us were taught that God would love us if and when we change. In fact, God loves you so that you can change. What empowers change, what makes you desirous of change is the experience of love. It is that inherent experience of love that becomes the engine of change.”             Richard Rohr
 

Vir 40 dae gaan ons praat en dink en bid oor change. Ons kry dit baie moeilik reg om te verander – ons sukkel selfs met die klein goedjies wat moet change. Ons val gewoonlik maklik  terug in ou patrone van dink en doen, terwyl ons goed weet dat ons nodig het om te groei of te verander – ons kan nie dieselfde bly nie.  Die doel van ‘n verhouding met die Here is om ons lewens te verander, om ons uit te daag om Jesus te volg. En Jesus se heel eerste opdrag was “Metanoia”. Ons vertaal dit te vinnig met “Bekeer julle”, eintlik beteken metanoia - om te verander. 
 
Kyk na hierdie kort video
 
Die model waarmee ons vir 40 dae gaan werk neem ons deur 5 fases om ons te help om te verander:  Meer besonderhede...

  1. Erken dat jy in die moeilikheid is (week 1);
  2. Wees eerlik oor wat jou keer om te verander (week 2);
  3. Vra en vat vergiffenis (week 3);
  4. Commit vir die langpad (week 4);
  5. Wie hou jou accountable? (week 5)

 
Ons is ook in die deel van die kerkjaar wat bekend staan as Lent. Lent daag ons uit om hard en eerlik na ons lewens en gewoontes te kyk en dit gee ons ‘n ideale kans om vir onsself te vra: Wat moet verander in my lewe? 
Maak vir 40 dae klein veranderinge – gee iets op (’n gewoonte of tipe kos etc), maar voeg iets by. Ek dink nie ons word beter mense net deur sekere goed op te hou wees of eet of doen nie, maar eerder deur wat ons byvoeg en word.

In die fliek Chocolate sê Pierre Henri, die jong priester dit die beste: “We must measure our goodness, not by what we don’t do, what we deny ourselves, what we resist, or who we exclude. Instead, we should measure ourselves by what we embrace, what we create, and who we include.
 
Ek gaan elke week vir jou dagstukkies vir elke week van hierdie 40 Days of Change stuur (kliek hier) Lees saam, bid saam, maak tyd in jou dag hiervoor.  Wees eerlik oor jou eie journey van change wat jy moet loop en vertrou God om in hierdie tyd in jou lewe te werk. Dit gaan ook op ons Facebook SA Gemeente Londen en Instagram #saglonden pages wees, so gaan like en follow ons. Onthou om dit sommer ook te share.
 

Ons beplanning vir Maart 2020:

 


Maandag 2 Maart  -  Mondays Matter – ons mannebyeenkoms om 18:30 by citizenM, Tower Bridge Tubestasie, waar ons manne saampraat en saambid.

 

Sondag 8 Maart  -  Normale erediens om 09:30 met Sondagskool - David Game College

                                        40 Days of Change week 1
                                        Ons eet boerewors rolle na die diens saam – kliek hier vir jou bestelling van boerewors en boereworsrolle
 
Sondag 15 Maart – Normale erediens 09:30 met Sondagskool- David Game College
                                        40 Days of Change week 2
                                        Na die diens kuier alle nuwe lidmate saam – almal wat die laaste jaar ingeskakel het by ons gemeente is uitgenooi
                                               
Sondag 22 Maart – Normale erediens 09:30, met Sondagskool - David Game College
                                        40 Days of Change week 3
 
Vir die res van die maand en tot Goeie Vrydag  10 April gaan die 40 Days of Change aan.
 
Vrydag 10 April - Goeie Vrydag erediens 09:30 – David Game College

Ons kamp die jaar weer saam. Die datum is 5-7 Junie 2020.  Jy kan nou reeds jou plek bespreek.  Gebruik jou "naam / SA Church" wanneer jy bespreek.  Jy betaal eers wanneer jy daar aankom.  Bespreek NOU!

Groete in Christus
Rian