RianSteyn
Uit Rian se Pen


Ons het die afgelope naweek Makietie gevier!  Baie dankie vir elkeen van julle wat gekom het. Dankie vir elkeen wat kom werk het, of net kom saamkuier het! Ons het nodig om met God te “connect” – dit is die slagaar van ons geloof, maar ons het ook nodig om met mekaar te “connect” – daarsonder is ons alleen en uitgelewer en het ons eintlik nie ‘n kans om geestelik te oorleef nie.  Ek het net weer die naweek ontdek watter waarde dit het om soms net saam te kuier!  Daarom net ‘n groot dankie van my kant af.
 
Ons is besig om die boek Handelinge te lees en die hele boek word vir my opgesom in die gedagte dat God kragtig werk deur gewone mense, want sy koninkryk is op die spel. Hy stuur nie engele om die wêreld te oortuig nie. Hy werk in ‘n klein groepie mense en hulle verander en dit gee af en ‘n kerk kom tot stand wat die wêreld verander. 2000 jaar later het ons presies dieselfde uitdaging: Laat God toe om kragtig in jou te werk. (Volg gerus die reeks uit Handelinge op ons gemeente app. Soek vir die SA Gemeente-app. Kliek op Londenwyk en kies dan onder settings, by notifications, vir Londenwyk.)
 
Vir jou dagboek:

Maandag 4 Junie – Mondays Matter vir mans:  18:30 by CitizenM, Tower Bridge
Sondag 10 Junie - normale erediens en Sondagskool - David Game College
Sondag 17 Junie - normale erediens en Sondagskool - David Game College. Na die diens drink ons kuier ons saam met alle nuwe lidmate.
Sondag 24 Junie - normale erediens en Sondagskool - David Game College
Sondag 1 Julie – Braai as gemeente in die park – meer inligting hieroor by die kerk.
 
Ons drink koffie na kerk op Sondag 17 Junie met alle nuwe lidmate. Almal wat die afgelope jaar by ons ingeskakel het, word hierheen uitgenooi. Ons kom bymekaar van 11:00-12:00 in die spieëlsaal by David Game. Dit is onder langs die Sondagskool klaskamers.
 
Ons beplan ‘n huwelikseminaar, A Day Together, op Sondag 7 Oktober 2018. Kry hier meer inligting. Maak nou al die datum vas en skryf in. So kan julle die koste vir die dag versprei oor die jaar.
 
My gebed vir jou vir Juniemaand is dat jy nuut die waarde sal ontdek om met God te connect.
 
Groete in Christus
Rian Steyn