RianSteyn

Uit Rian se Pen

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”
               Johannes 14:6


Voor in ons tuin staan ‘n groot ou vyeboom. Ons was gelukkig hierdie jaar om ‘n klomp vye te kon pluk. Elke keer as ons by die vyeboom kom, kan ek nie anders as om aan die storie van Saggeus te dink nie. Hierdie kort mannetjie wat so graag by Jesus wou uitkom dat hy in ‘n vyeboom klim en dit is daar waar Jesus hom raaksien. Lukas 19 vertel dat Jesus gaan stil staan by die vyeboom en Saggeus afroep en sy lewe verander.
 
Dit is Jesus se stilstaan by ons wat ons lewens verander. Want Hy kom staan voor die spieël van ons lewens en ons is sy image. En dit is die challenge, want ons moet sy beeld wees, of in ander woorde: ons moet vir mense Jesus wys. As ons sê dat ons sy kinders is, of volgelinge van Jesus is of in Hom glo, dan is die veronderstelling dat ons moet word soos Hy was. Jesus gaan nie by ons aanpas nie – dit is nie ons beeld wat weerkaats word nie – maar dwarsdeur die geskiedenis is lewens aangeraak deur mense wat Jesus geleef het. Die volgende 2 maande gaan ons uit Johannes kyk wat het Jesus self gesê wie is Hy en dan is die uitdaging om op daardie spoor te gaan leef.
 
Daar is ‘n baie goeie kans dat Jesus by jou gaan kom stilstaan, maak nie saak waar jy is nie. Hy sien jou raak en roep jou agter Hom aan.  Dit gaan jou lewe verander.

 

Ons beplanning vir September 2020:

Ons weet dat die lockdown baie langer aanhou en in plek gaan wees as wat ons gehoop het, en op hierdie stadium verwag ons nie enige verandering in die huidige reëlings tov byeenkomste nie. Die Sentrale Kerkraad het aanbeveel dat ons na die somervakansie weer die situasie sal her-oorweeg om te kyk wanneer ons weer byeenkomste kan hou.

Ons konneksie met julle is vir ons UITERS BELANGRIK. Dankie dat jy tyd maak om saam te kyk!!

Jy kan ons preke kyk op Facebook, Youtube en ons website.
Alle Sondagskool online lesse en materiaal kan jy hier kry.

6 September (Sondag)  09:30 - Sitkamer kerk - Gesamentlike diens saam met Noordwyk en Suidwyk.
7 September (Maandag)  20:00 - Mondays Matter
13 September (Sondag)  09:30 - Sitkamer kerk - Wees Soos Jesus - Week1

                                                                        (Johannes 6 “Ek is die brood wat lewe gee.”)
14 September (Maandag)  20:00 - Bybelstudie Live (Lewendige Bybelstudie op Zoom saam met Rian –

                                                         almal wat wil saamlees en saamdink en saamgesels uit die Woord is welkom)
19 September (Saterdag) 19:00 - Mathys Roets Live Facebook vertoning
20 September (Sondag)  09:30 - Sitkamer kerk - Wees Soos Jesus - Week2

                                                                        (Johannes 8 “Ek is die lig vir die wêreld.”)
21 September (Maandag)  20:00 - Bybelstudie Live (Lewendige Bybelstudie op Zoom saam met Rian – 

                                                         almal wat wil saamlees en saamdink en saamgesels uit die Woord is welkom)
27 September (Sondag)  09:30 - Sitkamerkerk - Wees soos Jesus – Week 3 

                                                                        (Johannes 10 “Ek is die goeie herder.”)  
28 September (Maandag)  20:00 - Bybelstudie Live (Lewendige Bybelstudie op Zoom saam met Rian – 

                                                         almal wat wil saamlees en saamdink en saamgesels uit die Woord is welkom)


Baie sterkte vir almal wat hierdie week moet teruggaan skool toe! 
 
Kontak ons asseblief as jy wil gesels of as daar ‘n krisis is.  Jy kan jou navraag ook stuur na info@sagemeente.com.
 
Doen ekstra moeite met jou vriende en familie in hierdie tyd! En bly gesond. 
Ons sal aanhou om vir julle elkeen te bid!  Dankie vir almal se gebede en ondersteuning vir die De Jagers in hierdie tyd en hou aan bid vir klein Luwan se volkome genesing!!
 

Groete in Christus 
Rian