RianSteyn
Uit Rian se Pen

Dit is “Lentedag” in die VK en bitter koud, hier by ons is die wêreld toe-gesneeu! Ek onthou as kind hoe ons met Lentedag in gewone klere kon skooltoe gaan, en die hoop en opwinding van ‘n nuwe seisoen en warmer weer, wat in baie gevalle - soos nou weer as ek by my venster uitkyk - nie altyd op Lentedag die geval was nie.
 
Ons word soms teleurgestel, omdat ons vir iets ander gehoop het.  Ons drome word soms nie waar nie, planne werk nie uit nie, verhoudings is moeilik, ongelukke, siekte en dood gooi soms die appelkar om.  En in ons verhouding met die Here hoop ons soms op nuwe groei en sterker geloof, vir antwoorde op ons gebede, maar in baie gevalle bly dit steeds yskoud winter, terwyl ons al so gehoop het op lente en nuwe groei!
 
In Matteus 11 lees ons hoe van Johannes die Doper se volgelinge na Jesus toe kom met die dieselfde vraag: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?” Wat verwag jy van Jesus?  Wat moet Hy vir jou doen? Waarop hoop jy? Watter drome het? 
In die kerkjaar begin ons voorberei vir Jesus se lyding en sterwe, waar ons nuut gaan dink oor wie Jesus wou wees,wat Hy wou kom doen en moet ons opnuut die vraag antwoord:  Wat kan ons van Hom verwag?
 

Vir jou dagboek:

Sondag 4 Maart – geen kerk – byeenkomste in wyke – NB: as jy graag die byeenkomste in jou wyk wil bywoon kontak vir Rian by rian@sagemeente.com
Maandag 5 Maart – Mondays Matter vir mans:  18:30 by CitizenM, Tower Bridge
Sondag 11 Maart – normale erediens en Sondagskool - David Game College
Sondag 18 Maart – normale erediens en Sondagskool - David Game College
Sondag 25 Maart – normale erediens en Sondagskool - David Game College
 
Sondag 1 April is ons jaarlikse gesamentlike Paasdiens by Guildford
 
Ons beplan ‘n huwelikseminaar, A Day Together, op Sondag 7 Oktober 2018. Kry hier meer inligting. Maak nou al die datum vas en skryf in. So kan julle die koste vir die dag versprei oor die jaar.
 
Mag jy in hierdie lydenstyd nuut groei.
 

Groete in Christus
Rian Steyn