RianSteyn

Uit Rian se Pen

“Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.”
Johannes 20:27
 
Jesus se wonde word tekens van oorwinning, bewyse van lewe, en Hy is nie skaam om dit vir sy dissipels te wys nie, om hulle (en ons) te help om te glo.  Wonde word met tyd littekens en elke keer as ‘n mens dit sien herinner dit aan die “ongeluk” en die pyn en die hartseer wat soms daarmee saamgaan, maar oor tyd raak die seer minder. Jesus se littekens sal altyd herinner aan alles wat Hy ervaar het met sy kruisdood. Maar dit vertel ook dat Hy opgestaan het en leef. Littekens vertel altyd ook van lewe.
Dit maak nie saak watter littekens jy dra nie, omdat Jesus opgestaan het mag ons glo dat ons seerplekke en littekens nie die laaste sê het nie, maar ook kan getuig dat Jesus wat lewe in ons lewe ‘n verskil wil maak.
 

Ons beplanning vir Mei 2019:

        
Sondag 5 Mei - Geen Erediens

Sondag 12 Mei - Normale erediens (Sondagskool) - David Game College. 
                                            Ons eet weer as gemeente saam – betaal vir jou boerewors rolle hier

Maandag 13 Mei - Mondays Matter vir mans:  18:30 by CitizenM, Tower Bridge
Sondag 19 Mei
- Normale erediens (Sondagskool) - David Game College.
Sondag 26 Mei - Hemelvaartdiens erediens (Sondagskool) - David Game College.


Ander belangrike datums vir jou dagboek

Bestel boerewors – weens die groot belangstelling en die lekker wors, kan julle weer boerewors bestel wat ons dan op Sondag 12 Mei kerk toe sal bring.  Bestel jou boerewors voor Dinsdag 7 Mei hier.
 
Ons gaan saam kamp: 5-7 Julie by Kingsdown, Dover.  Meer besonderhede later, maar bespreek solank jou plek
 
Bydraes
Ons lidmate se bydraes is die gemeente se enigste bron van inkomste.  Daar is baie lidmate wat gereeld gee en ons is baie dankbaar daarvoor, sonder hierdie bydraes kan ons nie kerk wees nie.   
Ons inkomste mikpunt vir hierdie jaar is £11,000 per maand.  Ons is op die oomblik so effens agter ons mikpunt vir die jaar.
Baie lidmate gee hul dankoffers tydens ons eredienste, maar ons wil tog vra om ons te help om verantwoordelik te beplan deur jou maandelikse dankoffer met behulp van ‘n aftrekorder te gee. Tans gee ‘n derde van ons lidmate op hierdie manier – baie dankie daarvoor! 
Om te gee, kliek asseblief hier vir al die inligting oor al die moontlike manière waarop jy kan gee. 
 
Ek wil jou ook graag uitnooi om enige tyd ons te kontak by info@sagemeente.com of direk by rian@sagemeente.com as jy oor enige iets onseker is.
 
Groete in Christus
Rian