RianSteyn
Uit Rian se Pen

Ons staan op die rand van 'n nuwe jaar. 365 dae gelede was ons ook daar en het ons baie drome en planne gehad. Baie daarvan het waar geword, en ons is by tye onverwags verras - die Here was vir ons baie goed!  Maar baie het nie gebeur nie en ons kan terugkyk en dink aan stukkende drome en verbreekte beloftes, teleurstellings en moeilike draaie op ons pad, onverwagse goed en sleg. En nou mag ons weer nuut droom en planne maak en hoop!

Ons eerste erediens vir 2018 is op Sondag 7 Januarie.  Ons preekreeks uit Josua volg op die spore van die Israeliete wat vir 40 jaar in die woestyn was en nou die Beloofde land kon intrek - A Fresh Start.

Josua 1 hou die volgende beloftes in en dit is my wense vir jou vir hierdie nuwe jaar
"Maak jy nou gereed..." v 2
"Soos Ek by Moses was, sal ek by jou wees..." v 5
"Ek sal jou nie in die steek laat nie..." v 5
"Wees sterk, wees dapper.  Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan." v 9

My gebed vir jou is dat 2018 'n baie opwindende jaar op hierdie pad agter die Here aan sal wees. God gaan ons nie "drop", ons hoef nie bang te wees nie, want hierdie Here loop voor ons uit en sal by ons wees!

 

Groete in Christus
Rian Steyn