Rian

Uit Rian se Pen


“Ek is die Here jou God wat jou uit Egite, uit die plek van slawerny, bevry het.”
Exodus 20:2
 
“It has been said, 'time heals all wounds.' I do not agree. The wounds remain. In time, the mind, protecting its sanity, covers them with scar tissue and the pain lessens. But it is never gone.”
Rose Fitzgerald Kennedy
 

Dwarsdeur die Ou Testament lees ons gereeld die woorde:  “(onthou) Ek is die God wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het…” en “Ek is die God van Abraham en isak en Jakob...”
Die Here herinner gereeld die Israeliete hieraan om twee redes:  Een – Ons het ‘n God wat verlos en vrymaak en vergewe en troos en heel maak en bereid is om ‘n lang pad met ons te stap. En ons mag dit nooit vergeet nie, maak nie saak watter moeilike goed is op jou pad nie.  En twee - Deel van gesond word is om te onthou, ook die sake wat letsels op ons laat, ons hartseer maak, verliese wat ons gely het, maar ook hoe God ons daardeur gehelp het.  Slawerny het ‘n traumatiese impak op mense – ons sien in ons tyd hoeveel daar gemaak word van herstel en regstellings.  Want slawerny breek mense se menswaardigheid af, jy word gesien as en glo later jy is ‘n tweederangse burger.  Die letsels daarvan moes vir baie lank deel van hulle psige gewees het, daarom herinner die Bybel gereeld daaraan dat God die een is wat red en bevry en heelmaak. Van julle is deur die hartseer en stukkend van die verlies van ouers, familie, vriende in die lockdown-tyd en julle kon nie Suid-Afrika toe gaan om behoorlik afskeid te neem en te rou nie. Dit is vir julle ook bedoel as God sê:  “Ek is die God wat julle uit die plek van slawerny bevry het.”
As gemeente wil ons graag op Sondag 10 Oktober saam met julle terugdink aan die mense wie julle in hierdie tyd aan die dood moes afstaan. As gemeente wil ons saamloop op hierdie pad en daar wees vir mekaar en daarom wil ons spesifiek vir julle wat hierdeur geraak is uitnooi na hierdie erediens. Dit sal great wees as julle vir ons ‘n foto kan stuur na info@sagemeente.com met besonderhede (naam, sterfdatum etc) sodat ons dit in die erediens kan gebruik. Ons gaan in die diens ook ‘n kans gee vir elkeen om ‘n kers te kom aansteek vir elkeen wat gesterf het.  Ek verstaan dat dit vir julle baie hartseer is, maar onthou:  Ons het ‘n God wat heelmaak en genees, wat vrymaak en verlos, ‘n langpad-God.
 
Hoe werk ons dienste vanaf hierdie maand?
Ons gaan elke 2e en 4e Sondag terug (kontak-) kerk toe met eredienste om 09:30 in David Game College. Hierdie dienste gaan soos in die verlede (voor-Covid) ook online beskikbaar wees, maar in ‘n ander formaat.
Elke 1e en 3e  (en 5e) Sondag van die maand gaan ons voort met Sitkamerkerk. Daar het baie mense ons dienste aanlyn begin volg en ons wil graag voortgaan met hierdie bediening. Vir ons lidmate hier in Londenwyk gee dit ook ‘n kans om steeds elke Sondag op so ‘n manier te kan inskakel.
 

Ons beplanning vir Oktober 2021:

 

Jy kan ons preke kyk op Facebook, Youtube en ons website.
 

3 Okt (Sondag)  09:30 - Sitkamer Kerk
4 Okt (Maandag)  20:00 - Mondays Matter - Ek wil graag alle mans uitnooi om in te skakel by hierdie manne-gesprek. 

10 Okt (Sondag)  09:30 - Nagmaal en Herinneringsdiens - David Game College - Daar is ‘n byeenkoms vir selleiers na die diens.  As jy wil deel word van ‘n selgroep, stuur jou inligting na info@sagemeente.com
17 Okt (Sondag)  09:30 - Sitkamer kerk

24 Okt (Sondag)  09:30 - Erediens en Sondagskool begin - David Game College 
31 Okt (Sondag)  09:30 - Sitkamer kerk

As jy oor enige iets onseker is, kontak ons by info@sagemeente.com

 
Groete in Christus
Rian