RianSteyn
Uit Rian se Pen


“Jesus identified his own message with what He called the coming ‘of the kingdom of God’ whereas we have often settled for the sweet coming of a baby who asked little of us in terms of surrender, encounter... or any studying of the Scriptures or the actual teachings of Jesus.”
Richard Rohr
 
Heel eerste ‘n baie groot dankie vir almal wat gehelp het om gister se Kerssangdiens so spesiaal te maak. Die van julle wat daar was sal weet dat dit iets besonders was.  En vanoggend nog ego die lied “What a beautiful name” nog steeds in my kop.  Daar is niemand soos die Here nie!  Die uitdaging van die diens was om ons almal opnuut te konfronteer met die gedagte:  Wat gaan jy gee hierdie Kerstyd?
Kerstyd is ook ‘n spesiale tyd waarin ons ons harte kan gereed maak vir die koms van ons Koning.  Ons maak ons huise mooi, ons kan net sowel ons geestelike huis mooi maak. Aangeheg is dagstukke vir hierdie eerste week. Ons sal elke Vrydag van hierdie Kerstyd vir jou leesstukke vir die volgende week aanstuur.  Lees dit biddend en gebruik dit om jou hart voor te berei vir Kersfees.
 
Dit is met baie swaar harte dat ons vir Johan van Dyk groet.  Gister se Kersdiens was sy laaste diens by SA Gemeente as worshipleier. Johan, ons gaan jou mis!  Baie dankie vir jare se kreatiwiteit en musiek en alles wat jy ons gegee het. Die gemeente gaan armer wees!  En ons bid dat God jou baie duidelik sal lei, wonderlik sal voorsien en jou kragtig sal gebruik in ‘n nuwe bediening.
 
Ons het ook verlede week vir tannie Louisa Pieters gegroet.  Sy is op Vrydag 30 November in haar slaap oorlede.  Ons gaan op Sondag 9 Desember tydens ons erediens tyd maak om haar lewe te herdenk.
 
Ons beplanning vir Desember en begin van Januarie:

Maandag 3 Desember  - Mondays Matter vir mans:  18:30 by CitizenM, Tower Bridge

Sondag 9 Desember - Normale erediens en Sondagskool (ons maak klaar met die Tien Gebooie vir kids) - David Game College
Sondag 16 Desember - Normale erediens en Sondagskool - David Game College
Sondag 23 Desember - Geen erediens by David Game - elektroniese boodskap sal uitgestuur word
Sondag 25 Desember - Kersdag – Geen erediens by David Game - elektroniese boodskap sal uitgestuur word
Sondag 6 Januarie - Geen erediens by David Game
Sondag 13 Januarie - Normale erediens en Sondagskool begin - David Game College

Mag julle ‘n baie spesiale Kerstyd hê!

Groete in Christus
Rian Steyn