Bedieninge 

bediening-header


Raak betrokke by 'n bediening:
 

Operasionele Bedieninge:


Boeke Tafel

 • Verkoop van boeke voor en na die dienste.
 

Erediens-Koödineerder

 • Koördineer Sondae die hele erediens, is verantwoordelik dat alles vlot verloop.
 

Facilities

 • Ons help tafels dra, stoele pak en kyk dat alles in plek is voor 'n diens.
 

Gasvryheid

 • Gee vir almal iets te drinke na die erediens, "catering" by van die funksies.
 

Geldtel

 • Die span hanteer die opname van kollekte tydens 'n erediens.
 

Kidz - Kleuterkerk

 • ‘n Bybelles en aktiwiteite (verf,inkleur, puzzle bou, speletjies) word aangebied vir 2-5 jariges gedurende die erediens. Ons behandel tans al die basiese stories en wonderwerke sodat kinders die Bybel leer ken.
 

Kidz - Oppasdiens

 • ’n Speelkamer is beskikbaar vir die babas (1-3 jaar). Ouers het die keuse om te bly of om die kinders by die oppasser te los sodat hulle die erediens kan bewoon.
 

Kidz - Sondagskool

 • Ons Sondagskool is opgedeel tussen Juniors (Year 1 - Year 6) en Seniors (Year 7 en ouer). Ons gesels saam oor aktuele sake rondom God en die lege.
 

Verwelkoming

 • Sorg dat almal vriendelik gegroet word en welkom voel by SA Gemeente.
 

Vertaling

 • Vertaal die eredienste in Engels vir al ons engelsprekende besoekers.
 


Tegniese Bedieninge

 

Klank en Ligte

 • Hanteer alle tegniese aspekte van die erediens, alle opleiding word verskaf!
 

Multimedia

 • Is verantwoordelik vir die vertoon van slides en videos tydens die erediens
 

Video

 • Van videokamera werk tot live streaming van die eredienste.
 


Produksie Bediening

 

Musiek

 • Ten spyte van 'n hoë commitment is dit 'n voorreg om God te kan dien met musiek.


Indien jy graag betrokke wil raak by enige van die bostaande bedieninge, kontak ons gerus deur die onderstaande vorm: