Dankoffer 

Donate


Die gemeente is afhanklik van die finansiële ondersteuning van lede om die werk van die Here hier op aarde voort te sit.

"Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief." - 2 Kor 9:7


Die kerk is 'n "registered charity" in die VK (charity number: 1151071). Kliek hier vir meer info op die Charity Commission se website.  Die kerk is ook geregistreer vir Gift-Aid. Dit beteken dat die kerk die belasting wat jy op jou dankoffer betaal het, kan terug eis van die Engelse Regering. (teen geen koste vir die persoon).

Jy kan die Gift-Aid vorm hier download. Druk dit uit, voltooi dit en stuur dit aan die kerk se tesourier (adres is hier onder):
 

Gift-Aid-Vorm (341.4KB)

 

Daar is verskeie maniere om 'n bydrae te maak:

 

1. In die kollektebord

Vul asb 'n Gift Aid koevert in en sit jou dankoffer in die koevert in die kollektebord by 'n diens.

 

2. Aftrek Order

'n Ander maklike manier is om 'n aftrekorder op jou rekening op te stel. Laai die aftrekorder vorm hieronder af, druk dit uit, voltooi dit en stuur dit aan die kerk se tesourier:
 


Tesourier: Marlene Neilson
SA Congregation
34 Pinewood Gardens
Tunbridge Wells
TN4 0NN
 

3. Direkte inbetaling in die gemeente se bankrekening

Direkte inbetalings kan gemaak word vir Dankoffers asook ander redes soos Gemeentekampe, Gemeente Aksies ens.


Die bank besonderhede:
HSBC
Account name: SA Congregation
Sort code: 40-22-05
Rekening nommer: 91374265


Stuur asb 'n epos aan die kerk se tesourier, Marlene, by bank@sagemeente.com en spesifiseer:

  • die bedrag
  • die rede vir inbetaling (bv Dankoffer, Gemeentekamp, Dankfees ens)
  • die bedieningspunt wat jy bywoon (bv Bristol, Guidlford, Londen ens)
  • jou geboortedatum & doopnaam (slegs nodig indien jy in die UK tax betaal en ons gift-aid mag terug eis)
  • jou huidige adres in die UK (slegs nodig indien jy in die UK tax betaal en ons gift-aid mag terug eis)
 

4. e-Dankoffers


Betaling met debiet/krediet kaart - JustGiving is 'n eenvoudige en betroubare manier om geld in ons rekening oor te plaas. Click net op die button hieronder en volg die instruksies:


 

Selfoon SMS is 'n vinnige en maklike manier om jou dankoffer te betaal. Jy sms net die kode SAGL00 en die bedrag (£1, £2, £3, £4, £5 of £10) na 70070. Die bedrag sal dan van jou selfoon rekening verhaal word.

Jy kan meer as een SMS agtermekaar stuur indien die bedrag groter as £10 is. 

SMSPayment

Kontak ons gerus op bank@sagemeente.com vir enige navrae.