Kersdag 2018

 

Mag met hierdie Kersfees die belofte van die engele (Lukas 2:10 en 14) waar word: “Vandag is daar vir julle… die Verlosser gebore. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het.”
Rian Steyn
19/12/2018
RSS Feed for latest group media