Preke

Die laaste week in ons reeks Counting the Cost. Ons sluit af deur te fokus op God se liefde vir ons en dit wat Hy vir ons gegee het - hoeveel ons vir Hom werd is. Die gawes wat ons dan vir Hom terggee, is eintlik maar net 'n dankbaarheidsdaad is op reaksie daarvan.
Rian Steyn
20/07/2014
Die laaste week in ons reeks Counting the Cost. Ons sluit af deur te fokus op God se liefde vir ons en dit wat Hy vir ons gegee het - hoeveel ons vir Hom werd is. Die gawes wat ons dan vir Hom terggee, is eintlik maar net 'n dankbaarheidsdaad is op reaksie daarvan.
Rian Steyn
20/07/2014
Ons verknogtheid aan geld en goed het die potensiaal om ons lewens te vernietig. Dit is die verhaal van Akan in Josua 7, wat mooi klere, goud en silwer na die inname van Jericho steel en wegsteek, maar ook die verhaal van Ananias en Saffira in Handelinge 5 wat jok oor hoeveel geld hulle tempel toe bring. Aldrie betaal met hul lewens daarvoor, want God verwag eerlikheid en egtheid van ons – ook oor die manier waarop ons gee.
Rian Steyn
13/07/2014
Ons verknogtheid aan geld en goed het die potensiaal om ons lewens te vernietig. Dit is die verhaal van Akan in Josua 7, wat mooi klere, goud en silwer na die inname van Jericho steel en wegsteek, maar ook die verhaal van Ananias en Saffira in Handelinge 5 wat jok oor hoeveel geld hulle tempel toe bring. Aldrie betaal met hul lewens daarvoor, want God verwag eerlikheid en egtheid van ons – ook oor die manier waarop ons gee.
Rian Steyn
13/07/2014
Ons dink soms dat ons God se guns en seën, selfs materiële voorspoed kan verdien deur goed en voorbeeldig te lewe. In Markus 10 kom ‘n ryk, goeie, voorbeeldige jongman by Jesus met die vraag wat hy nog moet doen om gered te word. Ons word nie gered omdat ons reg en voorbeeldig leef nie. Ten diepste is Christenskap iets wat ons moet ontvang. Die Bybel daag ons uit om te gee, nie omdat ons daardeur God se seën kan verwag nie, maar omdat ons ontdek het dat Hy vir ons lief is. Dit is hoekom ons wil gee.
Rian Steyn
06/07/2014
Ons dink soms dat ons God se guns en seën, selfs materiële voorspoed kan verdien deur goed en voorbeeldig te lewe. In Markus 10 kom ‘n ryk, goeie, voorbeeldige jongman by Jesus met die vraag wat hy nog moet doen om gered te word. Ons word nie gered omdat ons reg en voorbeeldig leef nie. Ten diepste is Christenskap iets wat ons moet ontvang. Die Bybel daag ons uit om te gee, nie omdat ons daardeur God se seën kan verwag nie, maar omdat ons ontdek het dat Hy vir ons lief is. Dit is hoekom ons wil gee.
Rian Steyn
06/07/2014
In Matteus 6:19-34 moedig Jesus ons aan om skatte bymekaar te maak – skatte wat gaan hou. Jesus daag ons uit om anders oor geld en goed te dink, omdat dit die potensiaal het om die rol wat Hy in ons lewens moet speel oor te neem. Net Jesus kan blywende sekuriteit en selfwaarde gee. Jesus wil deur sy lewe en sterwe vir ons leer om ‘n lewe van “sacrifice” te lei. Dit moet ook waar word oor die manier waarop ons geld en goed hanteer en hoe ons gee. Die vraag is: Wat kos my gee my?
Rian Steyn
29/06/2014
In Matteus 6:19-34 moedig Jesus ons aan om skatte bymekaar te maak – skatte wat gaan hou. Jesus daag ons uit om anders oor geld en goed te dink, omdat dit die potensiaal het om die rol wat Hy in ons lewens moet speel oor te neem. Net Jesus kan blywende sekuriteit en selfwaarde gee. Jesus wil deur sy lewe en sterwe vir ons leer om ‘n lewe van “sacrifice” te lei. Dit moet ook waar word oor die manier waarop ons geld en goed hanteer en hoe ons gee. Die vraag is: Wat kos my gee my?
Rian Steyn
29/06/2014
RSS Feed for latest group media

(Indien videos te lank buffer voor dit begin speel, kan jy altyd op ons  iTunes podcast dit gaan kyk)


Selleier Hulpmiddels


Selgroepe het 'n keuse tussen twee hulpbronne om hierdie reeks saam met ons te volg - Lifechurch se Money Matters en Robert Morris se The Blessed Life. Hier is die download links na die studiemateriaal van elke bron:

Money Matters

The Blessed Life (Die Geseënde Lewe)
 Video materiaal vir The Blessed Life kan hier gevind word: http://www.theblessedlife.com/series/blessed-life