RianSteyn
Uit Rian se Pen

Die Bybel is ‘n ongelooflike boek! Wat die Bybel vir my so aangrypend maak is dat dit duisende jare gelede geskryf is vir mense wat totaal anders as ons was en tog het dit nog baie te sê vir ons in ons wêrelde en in ons lewens. En as ek môre ‘n gedeelte weer lees, dan praat dit weer op ‘n ander manier met my… So hou aan lees, want agter die Bybel is ‘n God by wie ons as wêreldreisigers kan tuis kom en veilig kan wees.
 
Vir jou dagboek:

  • Eerskomende Sondag 16 Julie is ons Sondagskool afsluiting vir die jaar. Ons gaan vir elke kind ‘n sertifikaat gee, so doen asseblief moeite om jou kinders te bring (as jy het!)
  • Na die erediens hou ons as Gemeente saam piekniek.  Bring ‘n piekniek mandjie vir ‘n lekker saamkuier in die park. Al die inligting is hier!
  • Op Saterdag 22 Julie het ons ‘n Mannedag. Ons gaan tenpin bowling saam speel en diep praat oor die lewe. Skryf hier in! 
 

Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther opgestaan teen alles wat verkeerd was in die kerk van sy tyd, want in die kerk loop goed soms skeef en het ons nodig om weer nuut te vra:  Wat glo ons nou eintlik?  Alle Protestanste kerke vier vanjaar die 500 jarige herdenking hiervan. Na die vakansie gaan die hele gemeente saam ‘n reeks in ons eredienste en selgroepe volg oor hoe die kerk vry geword het toe hulle weer hierdie vraag ernstig geneem het:  Wat glo ons nou eintlik?
 
Die vakanie is voor die deur!  Mag dit vir jou en jou mense ‘n goeie tyd wees van rus en batterye-laai. En mag jy ontdek hoe God nuut in jou werk!
 

Groete in Christus
Rian Steyn